නුවරඑළිය මහරෝහලට පිවිසෙන මාර්ගය සුළු වැස්සකටත් ජලයෙන් යටවෙනවා

නුවරඑළිය, උඩුපුස්සැල්ලාව මාර්ගයේ පිහිටි රෝහල් හන්දියේ සිට ප්‍රධාන නාමපුවරුව සහිත ස්ථාන දක්වා කොටසේ මේ තත්ත්වය බහුලව දක්නට තිබෙන අතර මේ ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස නිසි සැලසුමකට ඉදිකළ කානු පද්ධතියක් නැතිවීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

‍එම කොටසේ ඇතැම් තැනෙක කානු ඇත්තේම නැත. තවත් තැනෙක කම්බිදැල් වැටවල් සවිකර ගැනීම සඳහා යටින් බඳින ලද ගඩොල් බැම්මේ වතුර බැසයාමට තබා තිබූ කවුළු වැසී ගොසිනි.

එසේම පහළට ජලය ගලායන ලෙස බැඳිය යුතු වුවද අරුම පුදුම ලෙසින් ඉහළට බඳින ලද කානුද මේ ස්ථානයේ දක්නට ලැබෙන අතර එම හේතු මෙයට බලපා ඇතැයි ඔවුහු කියති.

මේ ස්ථානය අසලින්ම උමාඔයේ ආරම්භක ඇළපාර ගලායයි. එහෙත් මෘත ශරීරාගාරය දෙස සිට මහපාර දිගේ ගලාගෙන එන වතුර පාරවල් පහසුවෙන්ම එම ඇළ මාර්ගයට හැරවිය හැකිවුවද එවැන්නක් සිදුවීමට කානුසකස් කොට නැත. කානු ඇතත් ඒවා අරුම පුදුම ඉදිකිරීම් ය.

මේ හේතුවෙන් මෘත ශරීරාගාරය දෙස සිට පාරදිගේ පහළට ගලා එන ජල පහරවල් මෙන්ම අධික බෑවුමක් සහිත රෝහල් පටුමග දිගේ පහළට ගලාගෙන එන ජලය කානුව දිගේ ඉහළට ගමන් කළ නොහැකිව මහපාරට වැටීම නිසා විශාල ජලයක් මේ ස්ථානයට එක්රැස් වෙයි.

මේ අඩුපාඩු සකස්කොට, මහපාර දිගේ ගලායන ජලය නිසිලෙස බැසයාමට සුදුසු පරිද්දෙන් කඩිනමින් කානු පද්ධතියක් සකස් නොකළහොත් වතුර පාර තවදුරටත් ගලාගොස් ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාපට් ගැලවී අබලන්වී ගැටලු රැසක් අලුතෙන් නිර්මාණය විය හැකි බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =