නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව එය අඛණ්ඩව ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ඇත.

මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් විසදුම් යෝජනා මාලාවක් අද දිනයේ රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කියා සිටියේය.

ඒ අනුව නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා වූ අවම ප්‍රමිතීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ගැසට් නිවේදනය කිරීමටද යෝජනා කර තිබේ.

එසේම වෛද්‍ය උපාධියට අදාළ අවසන් පරීක්ෂණය සමත් සිසුන්ට හෝමාගම හා අවිස්සාවේල්ල ශෛල්‍යකර්ම, වෛද්‍ය විද්‍යාව, නාරිවේදය හා ප්‍රසව විද්‍යාව සහ බාලක වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව මාසය බැගින් වූ සායනික පුහුණුවක් ලබාදීමටද යෝජනා කර ඇත.

මෙම පුහුණුවෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ හා විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණය යටතේ පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට අයදුම්කරුවන් මුහුණදිය යුතු බවද යෝජනා කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙ අද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය (SAITM) සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති අර්බුධය සම්බන්ධයෙන් රජයේ යෝජනා අද දින තම අමාත්‍යංශය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 5 =