රෝගීන්ගේ DNA පරීක්ෂාකර ඖෂධ නියම කිරීමේ වැඩපිළිවෙළකට අනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රෝගීන්ගේ ඩී එන් ඒ පරීක්ෂාකර ඖෂධ නියම කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

අමෙරිකා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් මේ පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදුකර තිබේ.

එම පර්යේෂණවල ප්‍රගතිය මත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබාදුන් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ඒ අනුව පිළිකා රෝගීන් සදහා එම ක්‍රමය පළමුව ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. එම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය මගින් පිළිකා රෝගීන්ගේ ජීවත්වීමේ කාලය 84% දක්වා ඉහළ නැංවීම අපේක්ෂාව බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =