ගීතාගේ තැන පියසේන ගමගේට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ අධිකරණ තීන්දුවට අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉවත් කළහොත් ඒ වෙනුවට පත්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත්තේ හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන පියසේන ගමගේ මහතා ය.

2015 අගෝස්තු 17 පැවැති පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ තරග කළ අපේක්ෂකයින් 13 දෙනා අතරින් පියසේන ගමගේ මහතා මනාප 47,248 ලබාගෙන හත්වැනි ස්ථානය හිමි කරගෙන සිටියත් සන්ධානයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූයේ මන්ත්‍රීන් 6 දෙනකු පමණි.

මීළඟට වැඩිම මනාප ලබාගත් අපේක්ෂකයා ලෙස පියසේන ගමගේ මහතා ඉදිරි පුරප්පාඩුවට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =