සාමාන්‍ය පෙළ අයදුම්පත් අද සිට කැඳවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර 2017 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අද(04) සිට ආරම්භ කර ඇති බව විභාගදෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව මේ මස 31 වන දින දක්වා අයදුම්පත් භාරගැනීම සිදුකරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසීය.

පාසල් අයදුම්කරුවන් සඳහා අදාළ අයදුම්පත් මේ වන විට විදුහල්පතිවරුන් වෙත තැපැල් කර ඇති අතර පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් සඳහා අදාළ ආදර්ශ අයදුම්පත අද දින ජාතික පුවත්පත්වල පළ කර ඇත.

නියමිත දිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අයදුම්පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙසැම්බර් මස 12 වනදා සිට 21 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − seven =