ගීතා කුමාරසිංහගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තමන්ට මන්ත්‍රී ධුරයයක් දැරිය නොහැකි බවට අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඇයගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වී ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා විසින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙත ද දැනුම් දී ඇත.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට මන්ත්‍රී ධුරය දැරීමට සුදුසුකමක් නොමැති බවට අභියාචනාධිකරණය ඉකුත් 03වනදා තීන්දුවක් ලබා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =