තැලසීමියා රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇටමිදූලු බද්ධ කිරීමේ රෝහලේ ඉදිකිරීම් 2018 වසරේ දී අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහනුවර මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ ඉදිවන තැලසීමියා රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇටමිදූලු බද්ධ කිරීමේ රෝහලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2018 වසරේ මැයි මාසයේ දී ඉදිකර අවසන් කිරීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

දිවයින පුරා ලියාපදිංචි වී සිටින 3500 ක් පමණ වන තැලසීමියා රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇටමිදූලු බද්ධ කිරීමේ රෝහලක් ඉදිකිරීම සදහා මුල්ගල් තැබීම පසුගියදා අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ දී සිදූකෙරිනි.

ලෝකයේ තැලසීමිීයා රෝගීන්ට නොමිලයේ සැත්කම් කරන එකම රට වන්නේ ද ශ්‍රී ලංකාවයි. තැලසීමියා රෝගීන්ගේ කවය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙම රෝහල වසරක් තුල ඉදිකෙරන අතර, එය මහල් 06 කින් යුක්ත වේ. ඒ සදහා වැය කරන මුදල රුපියල් බිලියනයකි.

ජාත්‍යන්තර තැලසීමියා දිනය යෙදී ඇති මැයි මස 08වනදා ආරම්භ කළ මෙම රෝහල 2018 වසරේ මැයි මාසයේ දී ඉදිකර අවසන් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =