අධිවේගයේ වැලිපැන්න-කොක්මාදූව ජලයෙන් යටවෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම හා කොක්මාදූව පිවිසුම ජලයෙන් යටවී ඇති බැවින් ගමනා ගමන කටයුතු ඇණ හිට ඇති බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

එම ස්ථානවලින් වාහන ඇතුල්වීමකක් හෝ පිටවීමක් සිදු කළ නොහැකි බැවින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට යොමුවීමට වෙනත් පිවිසුම් මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + seven =