ආපදාවෙන් මිය ගිය පිරිස 164 දක්වා ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නායයාම් සහ ජල ගැලීම් තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 164ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.එසේම ඒෙස්ම ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 104 දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවයි.

පුද්ගලයින් 88 දෙනෙකුට තුවාල සිදුව ඇති බව සඳහන්ය.

මේ වන විට වර්ෂාපතනයත් සමග ඇති වූ ජල ගැලීම් සහ නායයාම් හේතුවෙන් පවුල් එක් ලක්ෂ 28,586කට අයත් පුද්ගලයින් හාර ලක්ෂ 71,542 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =