තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය යළි විවෘතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අධික වැසි සහිත කාලගුණය සමග ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැලනිගම සහ දොඩංගොඩ අතර කොටස මේ වන විට විවෘත කර ඇත.

මාර්ග සංවර්ධන අධීකාරිය සදහන් කරන ලද්දේ මාර්ගය අවට පිරී තිබූ ජලය බැස යාමත් සමග අධිවේගී මාර්ගය යළි විවෘත කිරීමට පියවර ගත් බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 8 =