නව මහාභාරකාරවරයා අද වැඩ භාර ගනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නව මහාභාරකාරවරයා වැඩි භාර ගැනීම අද(30) සිදුවන බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නව මහාභාරකාරතුමා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ සරත් වීරත්න මහතා වැඩ භාර ගැනීම සිදු කෙරේ.

නො.02, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 7 පිහිටි කාර්යාලයේ දී එම කටයුත්ත සිදුවන බව අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =