මිනිස් හිසකට සමාන වසු පැටවෙක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මිනිස් හිසකට සමාන හිසක් සහිතව වසු පැටවෙකු බිහිවීමේ පුවතක් ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්රහදේශයෙන් වාර්තා වේ.
ඉකුත් 01වනදා මෙම වසු පැටියා උපත ලබා ඇති නමුත් ඉපදී පැය කිහිපයකදී මිය ගොස් ඇත.

එම වසු පැටියාගේ ඇස්, නාසය හා කන් මිනිසාට සමනකමක් දක්වයි.

මෙම සත්වයා විෂ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාරය බවට එරට හින්දු භක්තිකයින් විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඒ අනුව උත්තර් ප්රිදේශ් හි උපත ලද මෙම වසු පැටියාට උතුරු ඉන්දියාවේ බොහෝ ජනතාව පැමිණ වැද නමස්කාර කර ඇත.

ඒ අනුව මිය ගිය වසු පැටවා මලින් සරසා වීදුරු පෙට්ටියක බහාලමින් පුද පූජා පවත්වා තිබේ.

එම සත්වයා වෙනුවෙන් දේවාලයක් ද නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් බව වාර්තා වේ.

මෙම වසු පැටවා උපත ලද ගවගාලේ කළමනාකාර රාජා බහයියා මිශ්රාස කියා සිටියේ මෙම වසු පැටියාගේ උපත හාස් කමක් බවයි. ඉදිරි දින තුන ඇතුලත මෙම වසු පැටියා වෙනුවෙන් දේවාලයක් නිර්මාණය කරන බව ඔහු සදහන් කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 12 =