තෙත් මාළු සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු.25කින් අඩු කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –  ආනයනික තෙත් මාළු කිලෝ ග්‍රෑමයක් සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 75 සිට රුපියල් 50 දක්වා රුපියල් 25කින් අඩු කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

මේ දිනවල පවත්නා ආපදා තත්ත්වය මත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය අඩු වීම හේතුවෙන් දේශීය පාරිභෝගිකයින්ට සහනයක් ලෙස මෙසේ තෙත් මාළු සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු.25කින් අඩු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට මසකට දළ වශයෙන් තෙත් මාළු මෙට්‍රික් ටොන් 2000ක් පමණ ආනයනය කරනු ලබයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =