තෙරේසා මේ ගේ පක්ෂයට බහුතරය අහිමිවන ලකුණු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තෙරේසා – මේ ගේ, කොන්සවේටිව් පක්ෂයට මෙවර මහ මැතිවරණයෙන් බහුතරයක් ලබාගත නොහැකි වනු ඇතැයි පූර්ව මත විමසුම්වලින් හෙළි වී තිබේ.

මැතිවරණයේ අවසන් නිල ප්‍රතිඵලය අද(09) ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. බ්‍රිතාන්‍යයේ මහ මැතිවරණය ඊයේ(08) පැවැත්වුණි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 650ක් සඳහා නියෝජිතයන් පත් කර ගැනීමේ අපෙක්ෂාවෙන් කෝටි 4කට අධික ජනතාවක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය. මේ වන විට ඡන්ද ගණන් කෙරෙමින් පවති. දැනට ප්‍රතිඵල නිකුත්කර ඇත්තේ ආසන 170ක පමණි.

එම ප්‍රතිඵලවලට අනූව ජෙරම් කෝබින්ගේ කම්කරු පක්ෂය ආසන 83ක් ලබා ගනිමින් ඉදිරියෙන් සිටි. අගමැති තෙරේසා – මේගේ කන්සවේටිව් පක්ෂය ලබා ඇත්තේ ආසන 66ක් පමණි.

එසේ වුව ද ආසන 314ක් ලබා ගනිමින් එම පක්ෂය මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරනු ඇති බව පූර්ව මත විමසුම්වලින් හෙළිවේ. නමුත් බහුතරයක් හිමි කර ගැනීමට නම් ඕනෑම පක්ෂයක් ආසන 326ක් ජයග්‍රහණය කළ යුතුය. එබැවින් කිසිඳු පක්ෂයකට බහුතරයක් ලැබිය නොහැකි බවට විශ්වාස කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =