විදෙස් හෙද සේවයට යන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් පුහුණුවට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයතනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විදෙස් රටවල රැකියා සදහා යාමට බලාපොරොත්තුවන හෙද හා සාත්තු සේවිකා වෘත්තිකයින් සදහා අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීමට TALISIUM නම් ඕස්ට්‍රේලියානු ආයතනයන් එකඟතාව පළ කොට තිබේ. හ් සදහා වන අවබෝධතා ගිවිසුම පසුගියදා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දී අත්සන් තබන ලදි.

TALISIUM ආයතනය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීම සදහා ලොව පිළිගත් ආයතනයකි. සාත්තු සේවය හා හෙද වෘත්තියට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන්, සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සදහා විදේශ ගතවන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ලබාදීම මේ හරහා සිදුවේ.

පළමු අදියර යටතේ හෙද ක්ෂේත්‍රයේ සුදුසුකම් ඇති පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ට වැඩිදුර පුහුණුවන් මෙමගින් ලබා දෙන අතර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල සහතිකපත් නිකුත් කරනු ඇත. ඉන්පසු අදියරයන් යටතේ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින්ට ද අවශ්‍ය පුහුණුව මෙම ආයතනය මගින් ලබා දේ.

කාර්යංශයේ මැදිහත්වීම මත මෙම පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර සියළුම පාඨමාලාවන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − four =