ශ්‍රී ලංකාවට ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ඉදිරියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2017 ගෝලීය සාම දර්ශකය අනුව ලෝකයේ රටවල් 163ක් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව 80වැනි ස්ථානය සහ දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති සමස්ථ ලකුණු ගණන 2.019ක් වන අතර එය පසුගිය වසරට වඩා 0.116ක වැඩි වීමකි. 2016 වසරේ ගෝලීය සාම දර්ශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව පැවතියේ 97වන ස්ථානය වන අතර දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ සිව්වැනි ස්ථානය ලැබී තිබුණි.

ගෝලීය සාම දර්ශකයට අනුව 2008 වසරේ සිට ලොව වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස අයිස්ලන්තය පළමුවැනි ස්ථානයට පත්ව සිටි.

දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ වඩාත් සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස පළමු වැනි ස්ථානය භූතානයට අයත්වන අතර බංග්ලාදේශය 03වැනි ස්ථානය, නේපාලය 04වැනි ස්ථානය, ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය 05වැනි ස්ථානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය 06වැනි ස්ථානය ලබා ගෙන තිබේ.

ගෝලීය සාම දර්ශකය සදහා රටවල් සහභාගී කර ගැනීමේ දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම එම රටවල දේශපාලන, ආර්ථික හා මූල්‍ය තත්ත්වයේ ස්ථාවරත්වය ප්‍රධාන මිණුම්දණ්ඩක් ලෙස යොදා ගැනේ.

ආර්ථික විද්‍යාව හා සාමය සදහා ආයතනය විසින් 2007 වසරේ සිට ගෝලීය සාමය සම්බන්ධයෙන් මෙම සමීක්‍ෂණය සිදු කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =