ඩෙංගු ප්‍රතිකාරවලට ජාතික රෝහලට නව වාට්ටුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වූ ඇඳන් 40 කින් යුක්ත නවතම වාට්ටුවක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ දී අද (10) විවෘත කෙරේ.

ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබාදීම සඳහා තාවකාලිකව ස්ථාපිත කරන මේ වාට්ටුවත් සමඟ රෝහලේ කායික වෛද්‍ය වාට්ටු සතු වන ඇඳන් සංඛ්‍යාව 950ක් දක්වා වැඩි වන බව රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසීය.

දිනකට උණ රෝගීන් 150ක් පමණ රෝහලට ඇතුළත් වන අතර මේ වන විට ඩෙංගු උණ රෝගීන් 380ක් නේවාසිකව රේාහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන ඩෙංගු උණ රෝගීන් 380න් 80ක් අවදානම් තත්ත්වයේ පසුවන්නන් බව ද ඔහු අධ්‍යක්‍ෂවරයා සදහන් කළේය.

ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මානව හා භෞතික සම්පත් රෝහල තුළ වැඩිදියුණු කරමින් පවතින බවත් ඕනෑම උණ රෝගියකුට රෝහලට ඇතුළත්ව ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි බව ද වෛද්‍ය ජාසිංහ මහතා කීය.

රට පුරා ඩෙංගු රෝගීන් ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ මරණ 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් සියයට 40කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =