ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලින් ඩොලර් මිලියන 167.2 ක ණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන ණය මුදලේ දෙවන වාරිකය ද අනුමත කර තිබේ.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක කමිටුව විසින් ඊයේ(17) එම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව දෙවන වාරිකය වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 167.2ක මුදලක් ලබාදීමට එකඟතාව පල කර තිබේ.

තුන් අවුරුදු වැඩපිළිවෙලක් යටතේ පසුගිය වසරේ ජුනි මස තුන් වන දින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.45 ණය මුදලක් ලබාදීමට එකඟතාව පල කරනු ලැබිණි.

මූල්‍ය හිඟය අඩු කිරීම, විදේශ විනිමය සංචිතය යළි ගොඩනැගීම, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා සරල සාධාරණ බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම සදහා මෙම ණය මුදල ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව එහි දෙවන වාරිකය ලබාදීමට ඊයේ දිනයේ ජාත්‍යයන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක කමිටුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ ණය මුදල අනුමත කිරීමෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩබලන සභාපති මිට්සුහිරෝ ෆුරුසාවා මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යය සාධනය සතුටුදායක මට්ටමක පවතින බවයි.

නව දේශීය ආදායම් පනත හඳුන්වාදීම, රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධතාව, බදු ක්‍රමය වඩා කාර්යක්ෂමව හා සාධාරණව සිදුකිරීම මෙහිදි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඇගයීමට ලක්ව තිබේ.

මෙහිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික මට්ටම ශක්තිමත්ව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබදව ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩබලන සභාපතිවරයා දැනුවත් කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =