ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රවේශපත් තැපෑලට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත මේ මස 14 වනදා තැපැල් කර යැවූ බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

ප්‍රවේශ පත්‍රවල සංශෝධන සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නම්, අදාළ විදුහලේ විදුහල්පති මඟින් ලබන අගෝස්තු 01 වනදාට පෙර විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව වෙත යොමු කර අදාළ සංශෝධන සිදුකර ගත යුතු බවද විභාග කොමසාරිස්වරයා නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දේ.

මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන අගෝස්තු 20 වනදා පැවැත්වේ.

එම විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 356 728ක් පෙනී සිටීමට නියමිත ය.

මෙවර විභාගය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 493ක් යටතේ දිවයින පුරා විභාග මධ්‍යස්ථාන 3014 කදී පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 14 =