උමා ඔය ගැටලු සොයා බැලීමට පත් කළ අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත්කළ අමාත්‍ය අනුකමිටු වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත භාරදී ඇත.

මහින්ද අමරවීර, පාඨලී චම්පික රණවක සහ විජිත් විජයමුණි සොයිසා යන අමාත්‍යවරුන් මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයන් වේ.

උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී මතුව ඇති ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා මෙම අමාත්‍ය අනුකමිටුව පත්කෙරුණි.

එහි වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඊයේ(18) භාරදුන් බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

පානීය ජලය බෙදාහැරීම, ඉරිතලා පුපුරා ගොස් ඇති නිවාස, පාසල්, විහාරස්ථාන ඇතුළු ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු, නැවත පදිංචිකිරීම්, වන්දි ලබාදීම, ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රේග් වත්තේ අක්කර 50ක භූමි ප්‍රමාණයක් රජයට පවරා ගැනීම ආදී කරුණුවලට අදාළව මෙහි යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන්කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =