මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ දැවැන්ත වර්ධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපල දැවැන්ත වර්ධනයක් පෙන්නුම්කර තිබේ.

සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය 8.23%කින් ඉහළගොස් ඇති බව කොටස් වෙළඳපල වාර්තා සදහන් කර ඇත.

2016 වසරේ පළමු මාස කිහිපයට සාපේක්ෂව විදේශීය මිලදී ගැනීම් මෙම වසරේ පළමු මාස කිහිපයේදී දෙගුණයකින් ඉහල ගොස් තිබේ.

එමෙන්ම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව විදේශ මුදල් ගලාඒම රුපියල් මිලියන 383.5කින් ඉහළ යමින් පවති.

මෙම වර්ෂයේ පෙබරවාරි මාසයේ සිට නොකඩවා සති 24ක් පුරා විදේශීය ශුද්ධ මුදල් ගලාඒම සිදුවිය. කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුවෙහිද ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ මට්ටමකට පත්ව තිබේ.

පසුගිය වසර දෙක තුළ කොටස් වෙළඳපොලෙහි සිදුවූ පසුබෑමට සාපේක්ෂව මෙය දැවැන්ත වර්ධනයක් බව කොටස් වෙළඳපල වාර්තා පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =