ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරිමට ජපානය සමඟ නව ගිවිසුමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ.

ජපානයේ අයි එන් ජැපෑන් අයතනය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුකත් කාර්යංශය අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුහුණුකිරීම හා වෘත්තිය පිලිබද අවබෝධතා ගිවිසුමකට අයි එන් ආයතනයේ සභාපති ක්යෝකි යනගිසාවා මහතා හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පසුගියදා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබන ලදී

මීට අමතරව මෙම අවබෝධතා ගිවිසමේ උප ගිවිසුම් 4කටද අත්සන් තබන ලදි.

මේ මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව සම්පත් ජපානයේ සමාගම් වල පුහුණුව ලබා දීමත් ජපානයේ ශිල්පීය දක්ෂතා හුවමාරු කර ගැනීම ඒ තුලින් බලාපොරෝත්තු වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය ලබන නොවැම්බර් මාසයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම නව පුහුණු ක්‍රමය යටතේ මෙරට පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ට ජපානයේ කර්මාන්තශාලාවල පුහුණු කාලය අවුරුදු පහ දක්වා දීර්ඝ වන අතර පුහුණුව අතරතුර සෑම වසරකම ඔවුන්ගේ පුහුණු තත්වය අධීක්ෂණයට ලක් කෙරේ.

මෙම නව පුහුණු ක්‍රමයේ විශේෂත්වය වන්නේ ජපනය කම්කරු අමාත්‍යංශයේ අධීක්ෂණයට ලක් වීමය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 5 =