අනයනය කෙරෙන රට ඉඳිවල ප්‍රමිතිය පරික්ෂාවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රට ඉඳි ආනායනයේ දී එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ පරික්ෂා කෙරෙන බව කර්මාන්ත හ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන් මහතා පවසයි.

2015 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනායනය කළ රට ඉදි ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් මිලියන 7.18කි.මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවට රට ඉඳි ආනයනය කරන ප්‍රධාන රටවල් 14කි.

මෙරටට ගෙන්වන රට ඉඳි ආහර හා ඖෂධ පරික්ෂවරුන්ගේ පරික්ෂාවට ලක් කෙරෙන අතර මනුෂ්‍ය ආහරයට සුදුසුනම් පමණක් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ,පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 14 =