නියගයෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ මිරිදිය ධීවරයන්ට සහනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දැඩි නියගය හේතුවෙන් ජලාශ සිදී යාම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට මහත් බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඇතැම් ජලාශ මුළුමනින්ම සිදී යාම නිසා එහි සිටි මත්ස්‍ය සම්පතද විනාශ වී ඇත. ඊට පිළියමක් ලෙස කොටු ක්‍රමයට මසුන් වගා කිරීම සදහා ධීවරයන් යොමු කරවීම අපේක්ෂාව වේ. ඒ සදහා ඉදිරිපත් වන ධීවරයින්ට මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට සූදානම් බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

නියගය නිසා ඇති වූ තත්ත්වය මත ජීවනෝපාය අහිමි වූ මිරිදිය ධීවරයන්ට සහනයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

ධීවර අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ පසුගිය දෙවසර තුළ ධීවර සංවර්ධනය සදහා රජය විශාල මුදලක් වැය කර ඇති බවය. ඒ හේතුවෙන් ඇතැම් මිරිදිය ධීවරයින්ගේ මාසික ආදායම රුපියල් ලක්ෂය ඉක්ම වූ බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =