සංඥා පුවරුවක් වාහනයක් මතට කඩාටීමෙන් කැලණි පාලම අවහිර වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කැලණි පාලම මත සවිකර තිබූ මාර්ග දිශා පෙන්වනු ලබන සංඥා පුවරුවක් වාහනයක් මතත පතිත වීම හේතුවෙන් පාලම මුළුමනින්ම අවහිර වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් විශාල වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කළේය.

එබැවින් කොළඹට ඇතුළුවන වාහන නවලෝක වටරවුමෙන් ජපන් මිත්‍රත්ව පාලම ඔස්සේ විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ හෝ පැමිණෙන ලෙස පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =