ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් – අපරාධ මැඩලීම පිළිබඳ සමුළුව ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියානු කලාපයේ රටවල ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හා ජාත්‍යන්තර අපරාධ මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳ සමුළුව කොළඹ දී අද(08) ආරම්භ වේ.

එය ලබන 10වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය. සමුළුව සංවිධාන කරනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර පොලීසිය හා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය එක්වයි.

ජාත්‍යන්තර පොලීසියේ දෑවුරුදු වැඩපිළිවෙළහි මූලික පියවරක් ලෙස සමුළුව පැවැත්වෙනවා. එය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී ය. කැනඩා රජයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහය මත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකය.

දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියානු කලාපයේ රටවල අපරාධ හා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් මැඩපැවැත්වීමට කලාපීය වශයෙන් පොදු උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීම අරමුණය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 9 =