පාසල් නිවාඩුව විදින්න දුම්රිය දෙපාර්තමෙන්තුවෙන් අවස්ථාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පසුගිය සතියෙන් ආරම්භ වූ පාසල් නිවාඩුවත් සමග කොළඹ කොටුවෙ සිට බදුල්ල දක්වා ගමන් ගන්නා දුම්රියවල මගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහල යන බැවින් අගෝස්තු 08 වනදා සිට අගෝස්තු 10 වනදා දක්වා සාමාන්‍ය දුම්රියන්ට අමතරව විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි බී ඒ පී ආරියරත්න මහතා උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුවෙන් පෙරවරු 11.30 ට ගමන් ආරම්භ කරන විශේෂ දුම්රිය රාත්‍රි 10.40 ට බදුල්ලට ළගාවනු ඇති අතර බදුල්ලෙන් පෙරවරු 7.15 ට ගමන් ආරම්භ කරන විශේෂ දුම්රිය පස්වරු 6.12 ට කොළඹ කොටුවට ළගා වීමට නියමිතය.

එලෙසම ගල්කිස්සේ සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා ධාවනය වන වායු සමනය කළ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමි දුම්රියට සහ කන්කසන්තුරේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා ධාවනය වන වායු සමනය කළ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමි දුම්රියට පාසල් නිවාඩුව නිසා වැඩිවන මගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සැපිරීමට තවත් අමතර වායු සමනය කළ මැදිරියක් එක් කරන ලෙසද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =