සමෘද්ධි දීමනා ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලිය අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සමෘද්ධි දීමනා ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලිය, සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටුවීමට ඒ පිළිබදව සෙවීමට පත්කල කැබිනට් අනුකමිටුව තීරණය කර තිබේ.

මේවන විට පැවැත්වෙන කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් මෙම තීරණය දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =