තේ කර්මාන්තයට යහපත් කාලයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තේ කර්මාන්ත ඉතිහාසයේ අමු තේ දළු සදහා වැඩිම මිල අප්‍රේල් මාසයේ සිට මේ දක්වා අඛණ්ඩව පවතින බව කුඩා තේ වතු හිමියන් පවසයි.

තේ කර්මාන්තයට යහපත් කාලයක් උදා වී ඇතැයි ඔවුන් පෙන්වා දේ.

2015 වර්ෂයේ දී රුපියල් 65ක්ව තිබූ අමු තේ දළු කිලෝවක් මේ දිනවල රුපියල් 103ත් 105ත් අතර මිලක් ලැබෙන බව කුඩා තේ වතු හිමියන් ඇතුළු කර්මාන්තශාලා හිමියන් සදහන් කළේය.

අමු තේ දළු සදහා අඩු මිලක් ලැබීමත් සමග බොහෝ පිරිස් තේ කර්මාන්තයෙන් ඉවත්ව වෙනත් වගාවන් සදහා යොමු විය. ඒ අනුව රටට අහිමි වී ගිය ආදායම කෝටි ගණනකි.

මෙම තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගත් රජය කුඩා තේ වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරගනිමින් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සදහා තීරණ රැසක් ගනු ලැබීය. සහනාධාර ලබාදීම, ගුණාත්මක පොහොර වර්ග ලබාදීමට අවස්ථාව සලසාදීම, ලබාදෙන සහනාධාරය දෙගුණයකින් වැඩිකිරීම ඇතුළු තීරණ රැසක් රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කළේය. ඒ අනුව තේ කර්මාන්තය යළිත් වරක් නගාසිටුවීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 8 =