තහනම් උත්තේජක පරීක්‍ෂාවන් ඉහළ නැංවීමට තීරණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තහනම් උත්තේජක පරීක්‍ෂාවන් ඉහළ නැංවීමට ජාතික තහනම් උත්තේජන නිවාරණ ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

නිමා වූ 95 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා උලෙළේ දී තහනම් උත්තේජක පරීක්‍ෂාවන් 10ක් සිදුකර ඇත. ඒවා මේ වන විට ඉන්දියාවේ පරීක්‍ෂණාගාරයක් වෙත යොමු කර ඇති බව ජාතික තහනම් උත්තේජන නිවාරණ ආයතනය සදහන් කළේය.

මෙවර තරගාවලියේ දී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඇතැම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පැහැදිලි දක්‍ෂතාවල අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණි. ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇති බවත් සඳහන්වේ.

ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංගමය මෙන්ම තහනම් උත්තේජන නිවාරණ ආයතනයත් මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණයක් සිදුකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේ දී ලබාගත් සාම්පලවල නිගමන ලබන 15 වනදා ශ්‍රී ලංකාවට භාරදීමට නියමිතය.

ඉන් අනතුරුව තරග කාලසීමාවෙන් තොරව තහනම් උත්තේජක පරීක්‍ෂාවන් තවදුරටත් සිදුකිරීමටයි තීරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =