මහවැලි සංචාරක බංගලා වෙන්කරවා ගැනීමේ ඊ – සේවාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහවැලි සංචාරක බංගලා අන්තර්ජාලයෙන් වෙන් කරවා ගැනීමේ පහසුකම් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් පසුගිය 02වනදා ආරම්භ විය.

වැලිකන්ද රුහුණු කෙත නවීකරණය කළ සංචාරක නිවාස පරිශ්‍රයේදී එම කටයුතු සිදු කෙරුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + twenty =