“දරුවන් සුරකිමු” ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියෙන් වැඩසටහන් රැසක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්)   ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක “දරුවන් සුරකිමු”,ජාතික වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවයට සමගාමීව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

 

පසුගියදා මහනුවර දිගන පළාත් ක්‍රීඩාංගනයේදී මෙහි සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වුණි.

 

ඊට සහභාගී වූ පාසල් දරුවන් ඇතුළු ජනතාව ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් විශේෂ ජංගම බස්රථයක් එම ස්ථානයේ රඳවා තබන ලදි.

 

එම විශේෂ බස්රථය ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැන්වීම් වලින් සරසා තිබූ අතර, ඒ තුළ සිටිමින් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරීන් ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි භාර ගැනීම, නීතී උපදේශනය, මනෝ උපදේශනය, දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු ඇතුළු විවිධ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීය.

 

එමෙන්ම ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳව හා ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි භාර ගැනීමට මෙරට තුළ පවත්නා 1929 ශ්‍රී ලංකා ළමා දුරකථන සේවය පිළිබඳවද අත්පත්‍රිකා බෙදාහරිමින් ජනතාව දැනුවත් කරන ලදි. එමෙන්ම ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැකසුනු “බිංදු, රාණිට යාළුවෙක්” වීදි නාට්‍යයද උත්සව භූමියේ රඟ දැක්වීය.

 

 

මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව මහනුවර පොදු වෙළද සංකීර්ණය ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයකම ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැකසුනු බිංදු, රාණිට යාළුවෙක්” වීදි නාට්‍යය රඟ දක්වන ලදි. ඊට රැස්ව සිටි ජනතාවගෙන් හිමිවූයේ විශාල ප්‍රසාදයකි. එම නාට්‍යය වතු ආශ්‍රිතව ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් රඟ දක්වමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙසද රැස්ව සිටි පිරිසගෙන් ඉල්ලීම් ලැබුණි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී දිවයින පුරාම ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ මතය සමාජ ගත කිරීම සඳහා මෙම නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කිරීම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ අපේක්ෂාව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 14 =