ඕස්ට්‍රේලියාවේ “මරණ කූඩුව”

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඕස්ට්‍රේලියාවේ Darwin නගරය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් “මරණ කූඩුව”නමින් ප්ලාස්ටික් කූඩුවක් සැලැසුම් කර තිබේ.

සංචාරකයෙකුට මෙම විශේෂ කූඩුවට ඇතුළු වී ජලය යට සිටින මීටර් 5ක් පමණ දිග කිඹුල්ලෙක් හා සමීප වීමේ අවස්ථාවක් ලැබිය හැකිය.

මේ “මරණ කූඩුවේ”රැඳී සිටින විනාඩි 15 තුළ හිතට දැනෙන විශාල බිය ජිවිතයේ කිසිදා අමතක කළ නොහැකි අවස්ථාවක් බව බොහෝ සංචාරකයන් පවසා ඇත.

මෙම සුවිශේෂ සංචාරක අත්දැකීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 103 ක් වැය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 12 =