මහජන බැංකුව සිය ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන සමගින් ඉදිරියටම

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පුරා පනස් හය වසරක් මුඵල්ලේ, මහජන බැංකුව සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා නිසි පරිදි හඳුනාගනිමින් එම අවශ්‍යතා මැනවින් සපුරාලන සුවිශේෂි විසඳුම් ලබාදීමට සමත් විය.

එමෙන්ම බැංකුකරණයේ සාම්ප‍්‍රදායික සීමාමායිම් ඉක්මවා යමින් නිරන්තරයෙන් දියුණු වන ලෝකය සමග පෙරට ගමන් කිරීමට බැංකුව කටයුතු කළේය.

මෙම උත්සාහයේ තවත් පියවරක් ලෙස 2015 වසරේදී සිය ගමන්මගේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, ශ‍්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඩිජිටල්කරණය වූ බැංකුව බවට පත්වීම සඳහා සුවිශේෂී ගමනකට පළමු පියවර තැබීමට මහජන බැංකුව කටයුතු කරන ලදි.

සිය ගනුදෙනුකරුවන් මෙන්ම රටේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් වඩාත් පුළුල් සේවාවක් සැපයීම මෙහි එක් ප‍්‍රධාන ඉලක්කයකි. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ මහජන බැංකුවට ජාත්‍යන්තර බැංකු හා මූල්‍ය සේවා ක්ෂේත‍්‍රයේ පරිණාමයට සමගාමීව ඉහළම තලයේ සේවාවන් සැලසීමේ හැකියාව සැලසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + twenty =