2024 ඔලිම්පික් සත්කාරකත්වය ආදරණිය නගරයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2024 වසරේ ඔලිම්පික් උළෙලට සත්කාරකත්වය ලබාදීමේ අවස්ථාව ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරට හිමිව ඇත.

මිට පෙර 1900 දී සහ 1924 දී ප්‍රංශය විසින් සත්කාරකත්වය ලබාදී තිබේ

එමෙන්ම 2028 ඔලිම්පික් උළෙලට සත්කාරකත්වය ලබාදීමේ අවස්ථාව හිමිව ඇත්තේ අමෙරිකාවේ ලොස් අන්ජ්ලිස් නුවරට ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 1 =