නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ගැන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල පිළිබද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල සදහා සෞඛ්‍යය අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය යටතේ නව බැංකු ගිණුමක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ලබාදෙන මුදල් එම ගිණුමට බැර කර ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

මෙම රෝහල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල නමින් පවත්වාගෙන යන්නේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා රජයට කරන ලද පරිත්‍යාග ඇගයීම වෙනුවෙන් මිස රෝහලෙහි අයිතිය ඔහු සතු නිසා නොවන බව ද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

පසුගිය සතියේ ඇතැම් දේශපාලනඥයින් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රන්නාදු රෝහලේ බැංකු ගිණුම් සහ මුල්‍ය භාවිතය පිළිබදව මාධ්‍යයට විවිධ ප්‍රකාශ සිදු කර තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ජනතාව තුල වැරදි මතයක් නිර්මාණය වීම වැළැක්වීම සදහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + five =