පොල් මිල අඩු කරන්න පොල් මණ්ඩලයෙන් අඩු මිලට පොල්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පොල් මිල ඉහළ දමමින් පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑමට ඇතැම් කූඨ වෙළෙදුන් මේ දිනවල කටයුතු කරමින් සිටියි.

ඒ අනුව පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කරමින් අඩු මිලට පොල් අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය යොමු වී ඇත.

පසුගිය සති කිහිපයේ දී පොල් මිලෙහි කැපී පෙනෙන වැඩිවීමක් වෙළෙදපොළ තුළ දක්නට ලැබුණි. ඇතැම් වෙළෙදුන් පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 100ක් වැනි මිලකට අලෙවි කරන බව පාරිභෝගිකයින් සදහන් කළේය.

පාරිභෝගික ජනතාවට සහනයක් සැලසීමේ අරමුණින් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය සහන මිලට පොල් අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නංවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =