යෝධ පැන්ඩා පැටවුන් ප්‍රදර්ශනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මේ චීනයේ Cheng Du හී යෝධ පැන්ඩා අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ පසුගියදා පැවැත්වූ විශේෂ ප්‍රදර්ශනයකි.

මෙම වසරේ එහි උපත ලැබූ පැන්ඩා පැටවුන් සියල්ලන්ම මේ ප්‍රදර්ශනය්දී පෙනී සිටියේය.

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා Cheng Du හී යෝධ පැන්ඩා අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී පැන්ඩා පැටවුන් 11 දෙනෙකු උපත ලබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 14 =