කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය 16වනදා යළි විවෘත කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය ලබන 16වනදා යළි විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය දැනුම් දෙයි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් පසුගිය දා විශ්වවිද්‍යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 19 =