ලෝකයේ පළමු වනාන්තර නගරය චීනයෙන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගස් සහ ගොඩනැගිලි එකට එක් කරමින් චීනය ලොව පළමු වනාන්තර නගරය නිර්මාණය කර තිබේ. මෙය අක්කර 342ක භූමියක් පුරා ඉදිවෙයි. ඉතාලි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ස්ටෙෆානෝ බෝරි විසින් නගරය සැලසුම් කර ඇත.

මෙම නගරය Liuzhou Forest City ලෙස දකුණු චීනයේ ඉදිවන අතර නිවාස, රෝහල්, සිල්ලර වෙළෙඳ කුටි, පාසල් සහ කාර්යාල ඇතුළුව ගොඩනැගිලි 70කට වැඩි ප‍්‍රමාණයකින් සමන්විත වේ. මුළු භූමියම ගස් හා ශාක විසින් ආවරණය කරනු ලැබේ.

මෙම සැළසුම් සඳහා ගස් 40,000ක් සහ ශාක මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය බවද වාර්තා වේ. වනාන්තර නගරය අවසන් කරනවිට 30,000ක පමණ ජනතාවක් එහි ජීවත් වනු ඇතිබවද චීන රජය අපේක්ෂා කරයි.

​චීන මහජන ආණ්ඩුව “විශ්මය ජනක” හා “අහඹු හැඩැති” ගොඩනැගිලි මෙම නගරයේ ඉදි කිරීමට ඉඩ දී නැත. ඒ වෙනුවට නව සෞන්දර්යාත්මක අවධානයක් යොමු කරමින් “ආර්ථික, හරිත හා දැකුම්කළු” භාවය එකට එකතු කර ඇත.

මෙම නගරය වසරකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටොන් 10,000ක් ඔක්සිජන් ටොන් 900ක් නිෂ්පාදනය කරයි. වනාන්තරය අවට ප‍්‍රදේශවල නාගරීකරණයෙන් අවතැන් වන ජීවීන් සඳහා වාසස්ථානයක් ලෙසද මෙය කටයුතු කරනු ඇතැයි රජයේ පරිසර වේදීන්ගෙ මතය වී තිබේ.​

විශාල නගරවලින් පිටත ආකර්ශනීය වාසස්ථාන නිර්මාණය කිරීමට චීනය විශාල සැළසුම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 8 =