උමා ඔයට විශේෂ ආපදා කළමණාකරණ සැළැස්මක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවල විශේෂ ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නැංවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත එම සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවේ.ලබන මාස් කන්නයේ වර්ෂාව ඇතිවන බැවින් මෙම විශේෂ ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය වී ඇත.

ලබන මස පළමු වනදා සිට ජනවාරි 30 වනදා දක්වා එම විශේෂ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නංවන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය. ඒ සඳහා වන විශේෂ ආපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය, බණ්ඩාරවෙල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ පිහිටුවීමට නියමිතය.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය, භූ විද්‍යා සමීක්‍ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා පීඨය යන ආයතනවල නිලධාරීන් තිදෙනෙකු බැගින් ඊට අනුයුක්ත කෙරේ.

මේ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =