නාවක්කුලිය සහ යාපනය දුම්රිය ධාවනය දින 5ක් නතර කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ නාවක්කුලිය සහ යාපනය අතර ධාවන කටයුතු අද (23)සිට ලබන 27වනදා දක්වා තාවකාලිකව නතර කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

පාලමක් අලුත්වැඩියා කිරීමට සිදුවීම ඊට හේතුව වේ.

ඒ අනුව කොළඹ සිට දුම්රිය ධාවනය වන්නේ, නාවක්කුලි දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණි. එතැන් සිට යාපනය දක්වා බස් රථ ඔස්සේ මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

පාලම අලුත්වැඩියා කිරීම හේතුවෙන් මගීන්ට සිදුවන අපසුතාව පිළිබඳව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 7 =