සුනිල් ටී ගේ ඔත්තුවකින් මහා පරිමාන ව්‍යාජ DVD ඡාවාරමක් අල්ලයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහා පරිමාන ව්‍යාජ DVD නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ලදැයි කියන බදුල්ලේ දිනේෂ් නැමැත්තෙක් පොලිසියට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව බදුල්ල පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
ප්‍රසිද්ධ DVD නිෂ්පාදන ආයතන කිහිපයක් වන සුනිල් ටී ෆිල්ම්ස් වෙළඳ නාමය යටතේ AD Infinity Solutions Pvt Ltd හා Nimsara Entertainment යන ආයතන වලින් ලද තොරතුරු මත හා පැමිණිලි මත මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.

ඕනෑම බුද්ධිමය දේපලක්, නිසි අවසරයකින්ව්‍ තොරව වයාජ ලෙස පටි ගත කිරීම, පිටපත් කිරීම, ළඟ තබා ගැනීම, අන්තර්ජාලයට උඩුගත කිරීම, බාගත කිරීම 2003 හි අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ උපරිම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 5 ක දඩ මුදලකට හෝ වසර 10 ක් සිර දඬුවමක් හෝ එම දෙකම හෝ ලද හැකි වරදකි.

එම වරදට වරදකරු වූ වකු නැවත එම වරදට හෝ සමාන වරදකට වරදකරු වූ විට ඉහත දඬුවම දෙගුණයක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =