වරාය නගර ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ කොටසක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගොඩ කිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසු කොළඹ වරාය නගරය ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ කොටසක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

වරාය නගරයේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අද(25) අදහස් දක්විමින් අමාත්‍යරවයා මේ බව කියා සිටියේය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 50% ක් ගොඩ කිරීමේ කටයුතු මේවන විට අවසන් කර ඇත.

අදාළ කටයුතු අවසන් වූ වහාම ජනාධිපතිතුමා විසින් නව ඉඩම ශ්‍රී ලංකාවේ කොටසක් ලෙස සහ විශේෂ නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතය.

2019 වන විට මූලික අදියරේ සියලු බිම් සකස් කිරීම් හා ඉදිකිරීම් අවසන් කරන බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේය.

මේ වන විට වරාය නගර පරිශ්‍රය ඉදිකිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් විශේෂ පත්‍රිකාවකින් මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අවසර ලබා දී තිබේ.

පෝට් සිටි නගර ව්‍යාපෘතියේ මුළු බිම් ප්‍රමාණය හෙටක්ටයාර් 269කි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2014 වසරේ දී ප්‍රථමයෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කළ අතර එහිදී හෙක්ටයාර් 20ක ප්‍රමාණයක් සින්නක්කරව චීන රජයට පවරා තිබුණි. ඉතිරි බිම් ප්‍රමාණය 99 අවුරුදු බදු පදනමක් මත ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා චීනයට පැවරී තිබුණි.

නව රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු 2016 වසරේ දී ත්‍රෛයිපාර්ශවීක ගිවිසුම් කොන්දේසි යටතේ නව ගිවිසුමකට එළඹුණි. ඒ අනූව චීන රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක සියලු බිම් ප්‍රමාණයන් 99 අවුරුදු බදු පදනම මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගිවිසුම් අත්සන් තබන ලදි. ශ්‍රී ලංකා රජයට හෙක්ටයාර් 62ක බිම් ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ දින සිට හිමිවනු ඇත. 99 අවුරුදු බදු කාල සීමාව අවසන්වීමෙන් පසු සියලු බිම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා රජය සතු වේ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + six =