දකුණු කොරියාවේ දී ශ්‍රී ලංකාව ‘හොඳම’ තැනට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දකුණු කොරියාවට ශ්‍රමිකයින් එවනු ලබන රටවල තානාපති කාර්යාල අතුරින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 2017 වසරේ හොඳම තානාපති කාර්යාලය ලෙස තේරී ඇත.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකට අනුව ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඇගයීමට ලක්ව ඇත්තේ රටවල් 16 ක තානාපති කාර්යාල අතුරින් හොඳම ක්‍රමවේද හා උපාය මාර්ගික සැලසුම් භාවිත කර තම සේවකයින්ට හොඳම සේවාවක් සපයන තානාපති කාර්යාලය ලෙසය.

දකුණු කොරියාවේ කම්කරු හා රැකියා අමාත්‍යංශය විසින් පවත්වනු ලැබ ඇති අදාළ වැඩසටහන සඳහා එරට මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයෙන් නිර්දේශ ලබා දී ඇති බව දැක්වේ.

එහිදී තානාපති කාර්යාලය විසින් සිදු කරන ලද මතු සඳහන් කාර්යයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබේ.

  • වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව දකුණු කොරියාවේ රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන් අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
  • සේවය නිම කර මව් රට බලා යන ශ්‍රමිකයින් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංවිධානය කිරිම
  • රැකියා සඳහා පැමිණෙන නවක ශ්‍රමිකයින් දැනුවත් කිරීම
  • ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රමිකයින් දැනුවත් කිරීම
  • රැකියා හා සුබසාධන කටයුතු
  • ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ රැකියා ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග

ඉහත කී කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද රැකියා හා සුබසාධන වැඩසටහන් පිළිබඳව දේශනයක් පැවැත්වීම සඳහා එරට රැකියා හා කම්කරු අමාත්‍යංශය විසින් ආරාධනාවක් ද කරනු ලැබ ඇති බවත් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

මේ අතර වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව නීති විරෝධී ලෙස රැඳී සිටින පුද්ගලයන් හේතුවෙන් දකුණු කොරියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබෙන රැකියා කෝටා ප්‍රමාණය මේ වසරේ දී අඩු වී ඇති බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =