කොළඹ ආහාර ගන්න හොඳම තැන් 12

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ නගරය තුළ ආහාර ගැනීමට හොඳම ස්ථාන 12 කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කළේය. එහි පළමු ස්ථානය කිංග්ස්බරි හෝටලයට හිමිව තිබේ. කුමාර් සංගක්කාර හා මහේල ජයවර්ධන හිමිකාරිත්වය දරණ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ක්‍රැබ් අවන්හලද හොඳම 12 අතර පවතී.

මීට අමතර කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ අහාර ගැනීමට සුදුසු ස්ථාන 100ක්ද නිවේදනය කළේය. ඒ පළමු 12ට අමතරවයි.

කොළඹ නගරය තුළ ආහාර සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතිය නැංවීම සඳහා නගරය තුළ ස්ථාපිත අවන්හල් හා භෝජනාගාරයන්හි ආහාර සකස් කිරීම හා පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය මෙහිදී පරීක්ෂාවට ලක්වෙයි.

කොළඹ කිංග්ස්බරි හෝටලයේදීම මෙම සම්මාන උළෙල ඊයේ (19) පැවැත්විණ.

හොඳම ස්ථාන 12 –
01 Kingsbury
02 Cinnamon grand
03 Colombo Fort Café
04 Dine – Mor
05 TGI Fridays
06 Galle Face Hotel
07 Hilton Colombo
08 KFC
09 Little Lion
10 Ministry of Crab
11 Siam House
12 Sizzle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eleven =