ලොව විශාලම තඹ බෙරය චීනයේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – චීනයේ Guang Xi ස්වායත්තයේ Mao Nan සුළු ජාතික කෝරළයෙන් නිමැවුණු මෙම බෙරය ලොව විශාලම තඹ බෙරය වශයෙන් සැළකේ.

තඹ බෙරය පුරාණයේ දකුණු චීනයේ විසූ සුළු ජාතීන්ගේ සංස්කෘතික සංකේතයක් වශයෙන් ද හැඳින්වේ.

වර්තමානයේදී එය Mao Nan ජාතීන්ට වාසනාව ගෙන දෙන පාරිශුද්ධම භාණ්ඩය බව පැවසේ. මෙම තඹ බෙරය මීටර් 6.68 ක විෂ්කම්භයකින් හා ‍ටොන් 50 ක බරකින් යුක්ත ය.

අත්කම් ශිල්පීන් 30 දෙනෙකුට මෙම තඹ බෙරය නිර්මාණය කිරීමට මාස 7ක කාලයක් ගත වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 10 =