චීනයේ දී හිම මත යුද අභ්‍යාසයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මේ චීන‍යේ චී ලීන් පලාතේ සන්නද්ධ පොලිස් කණ්ඩායමේ භටයින් හිම සහිත බිමක යුද අභ්‍යාසක් සිදුකළ අයුරුය.

ඔවුන් කඳු හා වනාන්තර ප්‍රදේශයේ සතියක් පුරා මෙම විශේෂ අභ්‍යාසය සිදු කළහ.

දූෂ්කර පරිසරයක අභ්‍යාස කිරීම භටයින්ගේ සටන් කිරීමේ හැකියාව තවතවත් ශක්තිමත් කිරීමට හේතුවන බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 3 =