දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතය තහනම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සදහන් කරයි.

එහි සභාපති මහාචාර්ය ලාල් ධර්මප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ, මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ද පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් බවය.

නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොරව පොලිතීන් නිෂ්පාදය කරන නිෂ්පාදකයින් සොයා වැටලීම් ආරම්භ කර ඇති බව ද ඔහු පැවසීය.

එවැනි පොලිතීන් නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද මධ්‍යම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සඳහන් ක‍ළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =