ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇතැම් ගැටලු සඳහා ලකුණු දීමේ පටිපාටියේ වෙනසක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පසුගිය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇගයීම්වලදී ඇතැම් ගැටලු සඳහා ලකුණු දීමේ පටිපාටියේ වෙනසක් සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එහෙත් සෑම විභාගයක් අවසානයේදීම සිදුකරනු ලබන පාලක උත්තර පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සෑම විෂයක් සඳහාම මෙවැන්නක් යොදා ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − eight =